Rug Detail

Vintage Anatolian Rug 2'8'' X 3'9'', Item # 57469

Type: ANATOLIAN
Origin: ANATOLIA
Circa: 1950
Size/Feet & Inches: 2'8'' x 3'9''
Size/Meters: 0.81 x 1.14
$$
Item Number: 57469

 

 

Vintage anatolian Rug - # 57469
Vintage anatolian Rug - # 57469
Vintage anatolian Rug - # 57469
Vintage anatolian Rug - # 57469
Vintage anatolian Rug - # 57469