Rug Detail

Antique Anatolian Rug 4'10'' X 6'7'', Item # 55482

Type: ANATOLIAN
Origin: ANATOLIA
Circa: 1920
Size/Feet & Inches: 4'10'' x 6'7''
Size/Meters: 1.47 x 2.01
$$$
Item Number: 55482

 

 

Antique anatolian Rug - # 55482
Antique anatolian Rug - # 55482
Antique anatolian Rug - # 55482
Antique anatolian Rug - # 55482
Antique anatolian Rug - # 55482
Antique anatolian Rug - # 55482
Antique anatolian Rug - # 55482