Search Results

VIEW:

307 Item(s) Found

 

Vintage qashqai Rug - # 57502
Type: QASHQAI
Size: 3'1'' x 6'2 (0.94 x 1.88 m)
$$$
Item no.: 57502

baktiari Rug - # 41998
Type: BAKTIARI
Size: 3'10'' x 6'8 (1.17 x 2.03 m)
$$$
Item no.: 41998

Vintage malayer Rug - # 41933
Type: MALAYER
Size: 4'4'' x 6'8 (1.32 x 2.03 m)
$$$
Item no.: 41933

agra Rug - # 41867
Type: AGRA
Size: 3'9'' x 6'3 (1.14 x 1.91 m)
$$
Item no.: 41867

tabriz Rug - # 10228
Type: TABRIZ
Size: 4'6'' x 6'2 (1.37 x 1.88 m)
$$
Item no.: 10228

Antique tapestry Rug - # 8175
Type: TAPESTRY
Size: 6'0'' x 6'3 (1.83 x 1.91 m)
$$$$
Item no.: 8175

Vintage modern art flatweave Rug - # 40573
Type: MODERN ART FLATWEAVE
Size: 5'9'' x 6'8 (1.75 x 2.03 m)
$$$
Item no.: 40573

hooked Rug - # 2812
Type: HOOKED RUG
Size: 3'11'' x 5'1 (1.19 x 1.55 m)
$
Item no.: 2812

Vintage karabagh Rug - # 40965
Type: KARABAGH
Size: 4'2'' x 5'10 (1.27 x 1.78 m)
$$$$
Item no.: 40965

Antique chinese, peking Rug - # 3755
Type: CHINESE, PEKING
Size: 4'1'' x 5'11 (1.24 x 1.8 m)
$$
Item no.: 3755

Antique tapestry Rug - # 8208
Type: TAPESTRY
Size: 4'10'' x 5'9 (1.47 x 1.75 m)
$$$$
Item no.: 8208

Antique tapestry Rug - # 7516
Type: TAPESTRY
Size: 3'5'' x 5'8 (1.04 x 1.73 m)
$$$
Item no.: 7516

Antique tapestry Rug - # 7517
Type: TAPESTRY
Size: 4'3'' x 6'1 (1.3 x 1.85 m)
$$$
Item no.: 7517

Antique karabagh Rug - # 9704
Type: KARABAGH
Size: 4'3'' x 6'4 (1.3 x 1.93 m)
$$$
Item no.: 9704

Vintage samarkand Rug - # 51815
Type: SAMARKAND
Size: 5'0'' x 6'10 (1.52 x 2.08 m)
$$$
Item no.: 51815

Antique karabagh Rug - # 52063
Type: KARABAGH
Size: 4'7'' x 7'1 (1.4 x 2.16 m)
$$
Item no.: 52063

Antique tapestry Rug - # 606
Type: TAPESTRY
Size: 4'2'' x 4'6 (1.27 x 1.37 m)
$$$$
Item no.: 606

Antique tapestry Rug - # 610
Type: TAPESTRY
Size: 6'0'' x 6'0 (1.83 x 1.83 m)
$$$
Item no.: 610

Antique tapestry Rug - # 4845
Type: TAPESTRY
Size: 2'8'' x 5'4 (0.81 x 1.63 m)
$$$
Item no.: 4845

Vintage karabagh Rug - # 53175
Type: KARABAGH
Size: 4'8'' x 7'0 (1.42 x 2.13 m)
$$$
Item no.: 53175

Antique chinese, peking Rug - # 3338
Type: CHINESE, PEKING
Size: 4'1'' x 6'0 (1.24 x 1.83 m)
$$
Item no.: 3338

Antique ukrainian Rug - # 8486
Type: UKRAINIAN
Size: 5'0'' x 5'6 (1.52 x 1.68 m)
$$
Item no.: 8486

isphahan Rug - # 41838
Type: ISPHAHAN
Size: 4'6'' x 5'11 (1.37 x 1.8 m)
$$$$
Item no.: 41838

Antique tapestry Rug - # 8177
Type: TAPESTRY
Size: 4'2'' x 6'5 (1.27 x 1.96 m)
$$$$
Item no.: 8177