Rug Detail

Baktiari Rug 3'10'' X 6'8'', Item # 41998

Type: BAKTIARI
Origin: SOUTH PERSIA
Circa:
Size/Feet & Inches: 3'10'' x 6'8''
Size/Meters: 1.17 x 2.03
$$$
Item Number: 41998

 

 

baktiari Rug - # 41998
baktiari Rug - # 41998