Search Results

VIEW:

936 Item(s) Found

 

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 9066
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 3'11'' x 4'2 (1.19 x 1.27 m)
$$$$
Item no.: 9066

Antique yuruk Rug - # 50597
Type: YURUK
Size: 3'4'' x 4'5 (1.02 x 1.35 m)
$$
Item no.: 50597

Antique afshar Rug - # 50619
Type: AFSHAR
Size: 3'7'' x 4'1 (1.09 x 1.24 m)
$$
Item no.: 50619

Antique afshar Rug - # 50620
Type: AFSHAR
Size: 4'1'' x 4'5 (1.24 x 1.35 m)
$$
Item no.: 50620

Antique kazak Rug - # 6583
Type: KAZAK
Size: 3'5'' x 4'7 (1.04 x 1.4 m)
$$$
Item no.: 6583

Antique qashqa'i Rug - # 6863
Type: QASHQA'I
Size: 2'9'' x 5'6 (0.84 x 1.68 m)
$$$
Item no.: 6863

Antique kurdish Rug - # 2595
Type: KURDISH
Size: 3'10'' x 4'10 (1.17 x 1.47 m)
$$
Item no.: 2595

Antique shirvan Rug - # 3710
Type: SHIRVAN
Size: 3'5'' x 4'5 (1.04 x 1.35 m)
$$
Item no.: 3710

Antique ninghsia Rug - # 51166
Type: NINGHSIA
Size: 2'8'' x 5'0 (0.81 x 1.52 m)
$$
Item no.: 51166

Antique ersari engsi Rug - # 2974
Type: ERSARI ENGSI
Size: 3'10'' x 4'10 (1.17 x 1.47 m)
$$
Item no.: 2974

Antique kuba Rug - # 51602
Type: KUBA
Size: 3'4'' x 4'3 (1.02 x 1.3 m)
$$$$
Item no.: 51602

Antique shirvan Rug - # 51968
Type: SHIRVAN
Size: 3'9'' x 5'0 (1.14 x 1.52 m)
$$$
Item no.: 51968

Vintage gabbeh Rug - # 52377
Type: GABBEH
Size: 3'9'' x 3'9 (1.14 x 1.14 m)
$$$
Item no.: 52377

Vintage southeast asia textile Rug - # 30011
Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Size: 2'9'' x 6'3 (0.84 x 1.91 m)
$$
Item no.: 30011

southeast asia textile Rug - # 30013
Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Size: 2'10'' x 4'11 (0.86 x 1.5 m)
$$
Item no.: 30013

Antique shirvan, marasali Rug - # 52746
Type: SHIRVAN, MARASALI
Size: 4'0'' x 4'10 (1.22 x 1.47 m)
$$$
Item no.: 52746

southeast asia textile Rug - # 30014
Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Size: 2'10'' x 5'11 (0.86 x 1.8 m)
$$
Item no.: 30014

southeast asia textile Rug - # 30191
Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Size: 2'2'' x 4'6 (0.66 x 1.37 m)
$$
Item no.: 30191

southeast asia textile Rug - # 30192
Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Size: 2'3'' x 4'4 (0.69 x 1.32 m)
$
Item no.: 30192

Antique needlepoint Rug - # 7503
Type: NEEDLEPOINT
Size: 2'3'' x 4'8 (0.69 x 1.42 m)
$$$$
Item no.: 7503

Antique southeast asia textile Rug - # 30002
Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Size: 3'6'' x 4'11 (1.07 x 1.5 m)
$$
Item no.: 30002

southeast asia textile Rug - # 30218
Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Size: 2'2'' x 5'4 (0.66 x 1.63 m)
$$
Item no.: 30218

Antique karagashli Rug - # 8665
Type: KARAGASHLI
Size: 3'3'' x 4'9 (0.99 x 1.45 m)
$$$
Item no.: 8665

Antique dazkir Rug - # 7535
Type: DAZKIR
Size: 2'11'' x 3'8 (0.89 x 1.12 m)
$$$
Item no.: 7535