Rug Detail

Vintage Agra, Cotton Rug 4'0'' X 6'1'', Item # 56336

Type: AGRA, COTTON
Origin: INDIA
Circa: 1950
Size/Feet & Inches: 4'0'' x 6'1''
Size/Meters: 1.22 x 1.85
$$
Item Number: 56336

 

 

Vintage agra, cotton Rug - # 56336
Vintage agra, cotton Rug - # 56336
Vintage agra, cotton Rug - # 56336
Vintage agra, cotton Rug - # 56336
Vintage agra, cotton Rug - # 56336
Vintage agra, cotton Rug - # 56336
Vintage agra, cotton Rug - # 56336