Rug Detail

Vintage Baktiari Rug 5'1'' X 6'1'', Item # 6871

Type: BAKTIARI
Origin: CENTRAL PERSIA
Circa: 1930
Size/Feet & Inches: 5'1'' x 6'1''
Size/Meters: 1.55 x 1.85
$$
Item Number: 6871

 

 

Vintage baktiari Rug - # 6871
Vintage baktiari Rug - # 6871