Rug Detail

Vintage Anatolian Rug 6'3'' X 9'5'', Item # 57543

Type: ANATOLIAN
Origin: ANATOLIA
Circa: 1950
Size/Feet & Inches: 6'3'' x 9'5''
Size/Meters: 1.91 x 2.87
$$$
Item Number: 57543

 

 

Vintage anatolian Rug - # 57543
Vintage anatolian Rug - # 57543
Vintage anatolian Rug - # 57543
Vintage anatolian Rug - # 57543
Vintage anatolian Rug - # 57543
Vintage anatolian Rug - # 57543
Vintage anatolian Rug - # 57543