Rug Detail

Vintage Qashqa'i Kilim Rug 5'0'' X 9'5'', Item # 55463

Type: QASHQA'I KILIM
Origin: SOUTHWEST PERSIA
Circa: 1950
Size/Feet & Inches: 5'0'' x 9'5''
Size/Meters: 1.52 x 2.87
$
Item Number: 55463

 

All vegetable dyes charming kilim.

 

Vintage qashqa'i kilim Rug - # 55463
Vintage qashqa'i kilim Rug - # 55463
Vintage qashqa'i kilim Rug - # 55463
Vintage qashqa'i kilim Rug - # 55463
Vintage qashqa'i kilim Rug - # 55463