Rug Detail

Vintage Sevas Carpet 13'0'' X 13'4'', Item # 55124

Type: SEVAS
Origin: CENTRAL ANATOLIA
Circa: 1950
Size/Feet & Inches: 13'0'' x 13'4''
Size/Meters: 3.96 x 4.06
$$$
Item Number: 55124

 

 

Vintage sevas Carpet - # 55124
Vintage sevas Carpet - # 55124
Vintage sevas Carpet - # 55124