Rug Detail

Vintage Agra Carpet 10'3'' X 12'3'', Item # 52857

Type: AGRA
Origin: INDIA
Circa: 1980
Size/Feet & Inches: 10'3'' x 12'3''
Size/Meters: 3.12 x 3.73
$$$
Item Number: 52857

 

 

Vintage agra Carpet - # 52857
Vintage agra Carpet - # 52857
Vintage agra Carpet - # 52857
Vintage agra Carpet - # 52857
Vintage agra Carpet - # 52857