Rug Detail

Vintage Baktiari Rug 4'6'' X 6'9'', Item # 52602

Type: BAKTIARI
Origin: CENTRAL PERSIA
Circa: 1930
Size/Feet & Inches: 4'6'' x 6'9''
Size/Meters: 1.37 x 2.06
$$
Item Number: 52602

 

 

Vintage baktiari Rug - # 52602
Vintage baktiari Rug - # 52602
Vintage baktiari Rug - # 52602