Rug Detail

Vintage Anatolian Rug 2'9'' X 4'4'', Item # 52317

Type: ANATOLIAN
Origin: ANATOLIA
Circa: 1961
Size/Feet & Inches: 2'9'' x 4'4''
Size/Meters: 0.84 x 1.32
$$
Item Number: 52317

 

 

Vintage anatolian Rug - # 52317
Vintage anatolian Rug - # 52317
Vintage anatolian Rug - # 52317