Rug Detail

Vintage Anatolian Rug 3'5'' X 4'10'', Item # 41341

Type: ANATOLIAN
Origin: ANATOLIA
Circa: 1930
Size/Feet & Inches: 3'5'' x 4'10''
Size/Meters: 1.04 x 1.47
$$
Item Number: 41341

 

 

Vintage anatolian Rug - # 41341
Vintage anatolian Rug - # 41341
Vintage anatolian Rug - # 41341