Rug Detail

Vintage Baktiari 5'6'' X 12'0'', Item # 3969

Type: BAKTIARI
Origin: CENTRAL PERSIA
Circa: 1950
Size/Feet & Inches: 5'6'' x 12'0''
Size/Meters: 1.68 x 3.66
$$
Item Number: 3969

 

 

Vintage baktiari - # 3969
Vintage baktiari - # 3969
Vintage baktiari - # 3969
Vintage baktiari - # 3969