Rug Detail

Southeast Asia Textile 1'6'' X 1'8'', Item # 30024

Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Origin: Minority group China
Circa: Late 19 centurey
Size/Feet & Inches: 1'6'' x 1'8''
Size/Meters: 0.46 x 0.51
$$
Item Number: 30024

 

 

southeast asia textile - # 30024
southeast asia textile - # 30024