Rug Detail

Oushak Carpet 17'8'' X 17'9'', Item # 11338

Type: OUSHAK
Origin: WEST ANATOLIA
Circa:
Size/Feet & Inches: 17'8'' x 17'9''
Size/Meters: 5.38 x 5.41
$$$$
Item Number: 11338

 

 

oushak Carpet - # 11338
oushak Carpet - # 11338
oushak Carpet - # 11338
oushak Carpet - # 11338