Rug Detail

Oushak Carpet 14'5'' X 23'10'', Item # 11293

Type: OUSHAK
Origin: WEST ANATOLIA
Circa:
Size/Feet & Inches: 14'5'' x 23'10''
Size/Meters: 4.39 x 7.26
$$$$
Item Number: 11293

 

 

oushak Carpet - # 11293
oushak Carpet - # 11293
oushak Carpet - # 11293
oushak Carpet - # 11293