Rug Detail

Oushak Carpet 12'4'' X 17'7'', Item # 11069

Type: OUSHAK
Origin: WEST ANATOLIA
Circa:
Size/Feet & Inches: 12'4'' x 17'7''
Size/Meters: 3.76 x 5.36
$$$$
Item Number: 11069

 

 

oushak Carpet - # 11069
oushak Carpet - # 11069
oushak Carpet - # 11069
oushak Carpet - # 11069
oushak Carpet - # 11069