Rug Detail

Oushak Carpet 11'4'' X 15'0'', Item # 10904

Type: OUSHAK
Origin: WEST ANATOLIA
Circa:
Size/Feet & Inches: 11'4'' x 15'0''
Size/Meters: 3.45 x 4.57
$$$$
Item Number: 10904

 

 

oushak Carpet - # 10904
oushak Carpet - # 10904
oushak Carpet - # 10904
oushak Carpet - # 10904