Search Results

VIEW:

329 Item(s) Found

 

Vintage qashqai kilim Rug - # 53625
Type: QASHQAI KILIM
Size: 4'9'' x 8'10 (1.45 x 2.69 m)
$$
Item no.: 53625

Antique qashqai kilim Rug - # 53624
Type: QASHQAI KILIM
Size: 5'1'' x 8'5 (1.55 x 2.57 m)
$$
Item no.: 53624

Vintage kilim Rug - # 53745
Type: KILIM
Size: 5'1'' x 8'9 (1.55 x 2.67 m)
$$
Item no.: 53745

Antique kilim Rug - # 53768
Type: KILIM
Size: 4'11'' x 8'10 (1.5 x 2.69 m)
$$$
Item no.: 53768

Antique kilim Rug - # 53772
Type: KILIM
Size: 4'10'' x 8'4 (1.47 x 2.54 m)
$$$
Item no.: 53772

Vintage kilim Rug - # 54121
Type: KILIM
Size: 5'5'' x 8'9 (1.65 x 2.67 m)
$$
Item no.: 54121

Vintage swedish kilim Rug - # 54340
Type: SWEDISH KILIM
Size: 5'5'' x 8'5 (1.65 x 2.57 m)
$$$
Item no.: 54340

Antique kilim Rug - # 54484
Type: KILIM
Size: 6'1'' x 8'0 (1.85 x 2.44 m)
$$
Item no.: 54484

kilim Rug - # 54566
Type: KILIM
Size: 5'2'' x 7'4 (1.57 x 2.24 m)
$$
Item no.: 54566

Modern kilim Rug - # 57061
Type: KILIM
Size: 5'0'' x 8'2 (1.52 x 2.49 m)
$
Item no.: 57061

vintage kilim Rug - # 40839
Type: Vintage Kilim
Size: 5'7'' x 8'9 (1.7 x 2.67 m)
$$$
Item no.: 40839

Vintage kilim Rug - # 56678
Type: KILIM
Size: 4'6'' x 7'8 (1.37 x 2.34 m)
$$
Item no.: 56678

Modern kilim Rug - # 57026
Type: KILIM
Size: 4'0'' x 8'0 (1.22 x 2.44 m)
$
Item no.: 57026

Modern kilim Rug - # 57041
Type: KILIM
Size: 5'9'' x 7'10 (1.75 x 2.39 m)
$
Item no.: 57041

Vintage kilim Rug - # 56940
Type: KILIM
Size: 4'11'' x 8'4 (1.5 x 2.54 m)
$
Item no.: 56940

Vintage kilim Rug - # 57554
Type: KILIM
Size: 5'7'' x 7'4 (1.7 x 2.24 m)
$$
Item no.: 57554

vintage kilim Rug - # 40841
Type: Vintage Kilim
Size: 5'1'' x 9'3 (1.55 x 2.82 m)
$$$$
Item no.: 40841

vintage kilim Rug - # 40838
Type: Vintage Kilim
Size: 5'9'' x 9'2 (1.75 x 2.79 m)
$$$
Item no.: 40838

vintage kilim Rug - # 40837
Type: Vintage Kilim
Size: 5'7'' x 9'4 (1.7 x 2.84 m)
$$$
Item no.: 40837

vintage kilim Rug - # 40835
Type: Vintage Kilim
Size: 6'3'' x 10'8 (1.91 x 3.25 m)
$$$$
Item no.: 40835

vintage patchwork kilim Rug - # 40519
Type: Vintage Patchwork Kilim
Size: 6'7'' x 8'6 (2.01 x 2.59 m)
$$$
Item no.: 40519

Vintage kilim Rug - # 41324
Type: KILIM
Size: 6'8'' x 10'0 (2.03 x 3.05 m)
$$$
Item no.: 41324

Vintage kilim Rug - # 41212
Type: KILIM
Size: 4'6'' x 9'6 (1.37 x 2.9 m)
$$
Item no.: 41212

Antique kilim Rug - # 50413
Type: KILIM
Size: 5'8'' x 8'6 (1.73 x 2.59 m)
$$
Item no.: 50413