Search Results

VIEW:

325 Item(s) Found

 

kilim Carpet - # 11013
Type: KILIM
Size: 11'9'' x 17'5 (3.58 x 5.31 m)
$$$$
Item no.: 11013

Vintage qashqai kilim Carpet - # 4145
Type: QASHQAI KILIM
Size: 13'8'' x 18'0 (4.17 x 5.49 m)
$$$$
Item no.: 4145

kilim Carpet - # 52715
Type: KILIM
Size: 11'11'' x 17'9 (3.63 x 5.41 m)
$$$$
Item no.: 52715

kilim Carpet - # 6812
Type: KILIM
Size: 11'9'' x 18'3 (3.58 x 5.56 m)
$$$
Item no.: 6812

kilim Carpet - # 10985
Type: KILIM
Size: 11'5'' x 18'0 (3.48 x 5.49 m)
$$$$
Item no.: 10985

kilim Carpet - # 55356
Type: KILIM
Size: 11'10'' x 17'9 (3.61 x 5.41 m)
$$$
Item no.: 55356

kilim Carpet - # 55357
Type: KILIM
Size: 10'5'' x 17'9 (3.18 x 5.41 m)
$$$
Item no.: 55357

kilim Carpet - # 55368
Type: KILIM
Size: 12'9'' x 17'6 (3.89 x 5.33 m)
$$$$
Item no.: 55368

kilim Carpet - # 55369
Type: KILIM
Size: 14'6'' x 18'11 (4.42 x 5.77 m)
$$$
Item no.: 55369

Modern kilim Carpet - # 55119
Type: KILIM
Size: 15'0'' x 18'0 (4.57 x 5.49 m)
$$$
Item no.: 55119

Modern kilim Carpet - # 55171
Type: KILIM
Size: 13'7'' x 17'4 (4.14 x 5.28 m)
$$$$
Item no.: 55171

Modern kilim Carpet - # 55178
Type: KILIM
Size: 15'0'' x 18'0 (4.57 x 5.49 m)
$$$$
Item no.: 55178

kilim Carpet - # 55260
Type: KILIM
Size: 12'10'' x 17'10 (3.91 x 5.44 m)
$$$$
Item no.: 55260

kilim Carpet - # 55354
Type: KILIM
Size: 12'2'' x 20'0 (3.71 x 6.1 m)
$$$
Item no.: 55354

kilim Carpet - # 55355
Type: KILIM
Size: 12'4'' x 20'0 (3.76 x 6.1 m)
$$$
Item no.: 55355

kilim Carpet - # 55360
Type: KILIM
Size: 13'9'' x 19'9 (4.19 x 6.02 m)
$$$$
Item no.: 55360

kilim Carpet - # 55690
Type: KILIM
Size: 14'9'' x 18'10 (4.5 x 5.74 m)
$$$$
Item no.: 55690

kilim Carpet - # 55634
Type: KILIM
Size: 12'0'' x 19'0 (3.66 x 5.79 m)
$$$
Item no.: 55634

vintage kilim Rug - # 40889
Type: Vintage Kilim
Size: 3'4'' x 3'5 (1.02 x 1.04 m)
$$
Item no.: 40889

Antique kilim Rug - # 57129
Type: KILIM
Size: 1'8'' x 2'4 (0.51 x 0.71 m)
$
Item no.: 57129

vintage anatolian kilim Rug - # 41264
Type: Vintage Anatolian Kilim
Size: 3'1'' x 4'2 (0.94 x 1.27 m)
$$
Item no.: 41264

vintage kilim Rug - # 40449
Type: Vintage Kilim
Size: 2'2'' x 4'2 (0.66 x 1.27 m)
$$$
Item no.: 40449

kilim Rug - # 57002
Type: KILIM
Size: 2'4'' x 4'4 (0.71 x 1.32 m)
$
Item no.: 57002

Vintage kilim Rug - # 57008
Type: KILIM
Size: 2'7'' x 3'0 (0.79 x 0.91 m)
$
Item no.: 57008