Rug Detail

Vintage Baktiari 5'11'' X 9'10'', Item # 52696

Type: BAKTIARI
Origin: CENTRAL PERSIA
Circa: 1950
Size/Feet & Inches: 5'11'' x 9'10''
Size/Meters: 1.8 x 3
$$
Item Number: 52696

 

 

Vintage baktiari - # 52696
Vintage baktiari - # 52696
Vintage baktiari - # 52696