Rug Detail

Vintage Baktiari 5'10'' X 17'6'', Item # 51577

Type: BAKTIARI
Origin: CENTRAL PERSIA
Circa: 1930
Size/Feet & Inches: 5'10'' x 17'6''
Size/Meters: 1.78 x 5.33
$$$
Item Number: 51577

 

 

Vintage baktiari - # 51577
Vintage baktiari - # 51577
Vintage baktiari - # 51577
Vintage baktiari - # 51577
Vintage baktiari - # 51577