Rug Detail

Southeast Asia Textile 2'4'' X 2'6'', Item # 30223

Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Origin: Minority Group China
Circa: Early 20 Century
Size/Feet & Inches: 2'4'' x 2'6''
Size/Meters: 0.71 x 0.76
$
Item Number: 30223

 

 

southeast asia textile - # 30223
southeast asia textile - # 30223