Rug Detail

Southeast Asia Textile 2'0'' X 4'7'', Item # 30188

Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Origin: Thai lu people Vietnam.
Circa: Early 20 century.
Size/Feet & Inches: 2'0'' x 4'7''
Size/Meters: 0.61 x 1.4
$$
Item Number: 30188

 

 

southeast asia textile - # 30188
southeast asia textile - # 30188