Rug Detail

Southeast Asia Textile 1'5'' X 1'9'', Item # 30023

Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Origin: Minority group China
Circa: Late 19 centurey
Size/Feet & Inches: 1'5'' x 1'9''
Size/Meters: 0.43 x 0.53
$$
Item Number: 30023

 

 

southeast asia textile - # 30023
southeast asia textile - # 30023