Rug Detail

Southeast Asia Textile 2'1'' X 3'1'', Item # 30018

Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Origin: Minority group China
Circa: Late 19 centurey
Size/Feet & Inches: 2'1'' x 3'1''
Size/Meters: 0.64 x 0.94
$$
Item Number: 30018

 

 

southeast asia textile - # 30018
southeast asia textile - # 30018