Rug Detail

Southeast Asia Textile 2'1'' X 3'2'', Item # 30017

Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Origin: Minority group Vietnam
Circa: Late 19 centurey
Size/Feet & Inches: 2'1'' x 3'2''
Size/Meters: 0.64 x 0.97
$$
Item Number: 30017

 

 

southeast asia textile - # 30017
southeast asia textile - # 30017