Rug Detail

Southeast Asia Textile 2'2'' X 3'6'', Item # 30015

Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Origin: Minority group China
Circa: Late 19 centurey
Size/Feet & Inches: 2'2'' x 3'6''
Size/Meters: 0.66 x 1.07
$
Item Number: 30015

 

 

southeast asia textile - # 30015
southeast asia textile - # 30015