Rug Detail

Southeast Asia Textile 1'10'' X 20'3'', Item # 30001

Type: SOUTHEAST ASIA TEXTILE
Origin: Xiang Koauang Province Laos.
Circa: Late 19 centurey
Size/Feet & Inches: 1'10'' x 20'3''
Size/Meters: 0.56 x 6.17
$$
Item Number: 30001

 

 

southeast asia textile - # 30001
southeast asia textile - # 30001
southeast asia textile - # 30001
southeast asia textile - # 30001
southeast asia textile - # 30001