Rug Detail

Vintage Baktiari Rug 6'6'' X 9'4'', Item # 2972

Type: BAKTIARI
Origin: CENTRAL PERSIA
Circa: 1950
Size/Feet & Inches: 6'6'' x 9'4''
Size/Meters: 1.98 x 2.84
$$
Item Number: 2972

 

 

Vintage baktiari Rug - # 2972
Vintage baktiari Rug - # 2972
Vintage baktiari Rug - # 2972
Vintage baktiari Rug - # 2972