Search Results

VIEW:

330 Item(s) Found

 

Antique qashqai kilim Rug - # 53905
Type: QASHQAI KILIM
Size: 5'7'' x 8'10 (1.7 x 2.69 m)
$$$
Item no.: 53905

Vintage kilim Rug - # 41712
Type: KILIM
Size: 4'11'' x 8'11 (1.5 x 2.72 m)
$$$
Item no.: 41712

Vintage kilim Rug - # 54123
Type: KILIM
Size: 5'7'' x 9'5 (1.7 x 2.87 m)
$$
Item no.: 54123

kilim Rug - # 54140
Type: KILIM
Size: 6'0'' x 7'9 (1.83 x 2.36 m)
$$
Item no.: 54140

Vintage kilim Rug - # 54561
Type: KILIM
Size: 5'7'' x 9'11 (1.7 x 3.02 m)
$$$
Item no.: 54561

Vintage kilim Rug - # 54710
Type: KILIM
Size: 5'2'' x 9'7 (1.57 x 2.92 m)
$$
Item no.: 54710

Vintage kilim Rug - # 54728
Type: KILIM
Size: 6'2'' x 9'0 (1.88 x 2.74 m)
$$
Item no.: 54728

Vintage kilim Rug - # 54729
Type: KILIM
Size: 6'5'' x 8'6 (1.96 x 2.59 m)
$$
Item no.: 54729

Vintage kilim Rug - # 54730
Type: KILIM
Size: 6'5'' x 10'4 (1.96 x 3.15 m)
$$
Item no.: 54730

Vintage kilim Rug - # 54731
Type: KILIM
Size: 6'5'' x 10'8 (1.96 x 3.25 m)
$$
Item no.: 54731

Vintage kilim Rug - # 54732
Type: KILIM
Size: 6'6'' x 9'10 (1.98 x 3 m)
$$
Item no.: 54732

Vintage kilim Rug - # 54733
Type: KILIM
Size: 6'8'' x 8'3 (2.03 x 2.51 m)
$$
Item no.: 54733

Vintage kilim Rug - # 54734
Type: KILIM
Size: 6'9'' x 9'3 (2.06 x 2.82 m)
$$
Item no.: 54734

Vintage kilim Rug - # 54974
Type: KILIM
Size: 6'1'' x 9'6 (1.85 x 2.9 m)
$$$
Item no.: 54974

Modern kilim Rug - # 57056
Type: KILIM
Size: 5'2'' x 9'1 (1.57 x 2.77 m)
$
Item no.: 57056

Vintage kilim Rug - # 57171
Type: KILIM
Size: 6'2'' x 8'6 (1.88 x 2.59 m)
$
Item no.: 57171

Vintage kilim Rug - # 57010
Type: KILIM
Size: 6'1'' x 8'6 (1.85 x 2.59 m)
$
Item no.: 57010

Modern kilim Rug - # 57025
Type: KILIM
Size: 5'10'' x 9'9 (1.78 x 2.97 m)
$
Item no.: 57025

Vintage qashqai kilim Rug - # 56953
Type: QASHQAI KILIM
Size: 6'0'' x 10'6 (1.83 x 3.2 m)
$$
Item no.: 56953

Vintage kilim Carpet - # 6776
Type: KILIM
Size: 9'11'' x 10'4 (3.02 x 3.15 m)
$$$
Item no.: 6776

Vintage kilim Carpet - # 6778
Type: KILIM
Size: 8'8'' x 10'4 (2.64 x 3.15 m)
$$$
Item no.: 6778

Modern kilim Carpet - # 7056
Type: KILIM
Size: 7'2'' x 9'10 (2.18 x 3 m)
$$$
Item no.: 7056

Modern kilim Carpet - # 7054
Type: KILIM
Size: 8'4'' x 10'11 (2.54 x 3.33 m)
$$$
Item no.: 7054

vintage kilim Carpet - # 40433
Type: Vintage Kilim
Size: 7'10'' x 11'6 (2.39 x 3.51 m)
$$$$
Item no.: 40433