Search Results

VIEW:

271 Item(s) Found

 

Antique qashqa'i kilim Rug - # 3184
Type: QASHQA'I KILIM
Size: 5'3'' x 8'9 (1.6 x 2.67 m)
$$
Item no.: 3184

Antique bidjar, kilim Rug - # 7491
Type: BIDJAR, KILIM
Size: 4'8'' x 8'5 (1.42 x 2.57 m)
$$
Item no.: 7491

Modern kilim Rug - # 51040
Type: KILIM
Size: 5'11'' x 8'1 (1.8 x 2.46 m)
$
Item no.: 51040

Modern kilim Rug - # 51044
Type: KILIM
Size: 6'0'' x 8'0 (1.83 x 2.44 m)
$
Item no.: 51044

Vintage kilim Rug - # 9807
Type: KILIM
Size: 4'10'' x 7'2 (1.47 x 2.18 m)
$$
Item no.: 9807

Antique kilim Rug - # 9833
Type: KILIM
Size: 4'2'' x 7'6 (1.27 x 2.29 m)
$$
Item no.: 9833

Vintage kilim Rug - # 7251
Type: KILIM
Size: 5'1'' x 8'0 (1.55 x 2.44 m)
$
Item no.: 7251

Modern kilim Rug - # 51038
Type: KILIM
Size: 5'10'' x 7'10 (1.78 x 2.39 m)
$
Item no.: 51038

Modern kilim Rug - # 52250
Type: KILIM
Size: 5'0'' x 7'4 (1.52 x 2.24 m)
$$
Item no.: 52250

Antique kilim Rug - # 52422
Type: KILIM
Size: 4'7'' x 8'0 (1.4 x 2.44 m)
$$
Item no.: 52422

Antique qashqa'i kilim Rug - # 3185
Type: QASHQA'I KILIM
Size: 4'2'' x 7'6 (1.27 x 2.29 m)
$$
Item no.: 3185

Antique kilim Rug - # 5110
Type: KILIM
Size: 5'0'' x 9'0 (1.52 x 2.74 m)
$$
Item no.: 5110

Vintage kilim Rug - # 50425
Type: KILIM
Size: 4'3'' x 8'2 (1.3 x 2.49 m)
$$
Item no.: 50425

Antique qashqa'i kilim Rug - # 53620
Type: QASHQA'I KILIM
Size: 4'11'' x 8'2 (1.5 x 2.49 m)
$$
Item no.: 53620

Vintage qashqa'i kilim Rug - # 53625
Type: QASHQA'I KILIM
Size: 4'9'' x 8'10 (1.45 x 2.69 m)
$$
Item no.: 53625

Antique qashqa'i kilim Rug - # 53624
Type: QASHQA'I KILIM
Size: 5'1'' x 8'5 (1.55 x 2.57 m)
$$
Item no.: 53624

Vintage kilim Rug - # 53745
Type: KILIM
Size: 5'1'' x 8'9 (1.55 x 2.67 m)
$$
Item no.: 53745

Antique kilim Rug - # 53768
Type: KILIM
Size: 4'11'' x 8'10 (1.5 x 2.69 m)
$$$
Item no.: 53768

Antique kilim Rug - # 53772
Type: KILIM
Size: 4'10'' x 8'4 (1.47 x 2.54 m)
$$$
Item no.: 53772

Vintage kilim Rug - # 54121
Type: KILIM
Size: 5'5'' x 8'9 (1.65 x 2.67 m)
$$
Item no.: 54121

Vintage swedish kilim Rug - # 54340
Type: SWEDISH KILIM
Size: 5'5'' x 8'5 (1.65 x 2.57 m)
$$$
Item no.: 54340

Antique kilim Rug - # 54484
Type: KILIM
Size: 6'1'' x 8'0 (1.85 x 2.44 m)
$$
Item no.: 54484

kilim Rug - # 54566
Type: KILIM
Size: 5'2'' x 7'4 (1.57 x 2.24 m)
$$
Item no.: 54566

Vintage swedish kilim Rug - # 41864
Type: SWEDISH KILIM
Size: 4'11'' x 10'1 (1.5 x 3.07 m)
$$
Item no.: 41864