Search Results

VIEW:

140 Item(s) Found

 

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 52556
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 4'8'' x 6'6 (1.42 x 1.98 m)
$$$$
Item no.: 52556

Antique kazak, eagle Rug - # 50014
Type: KAZAK, EAGLE
Size: 4'8'' x 6'7 (1.42 x 2.01 m)
$$$
Item no.: 50014

Antique seychour Rug - # 5368
Type: SEYCHOUR
Size: 3'8'' x 5'8 (1.12 x 1.73 m)
$$$
Item no.: 5368

Antique kazak Rug - # 1244
Type: KAZAK
Size: 4'7'' x 5'6 (1.4 x 1.68 m)
$$
Item no.: 1244

Antique zakatala Rug - # 7698
Type: ZAKATALA
Size: 5'5'' x 6'9 (1.65 x 2.06 m)
$$$
Item no.: 7698

Antique kuba Rug - # 3714
Type: KUBA
Size: 4'6'' x 6'2 (1.37 x 1.88 m)
$$$
Item no.: 3714

Antique kazak Rug - # 3713
Type: KAZAK
Size: 4'5'' x 7'3 (1.35 x 2.21 m)
$$$
Item no.: 3713

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 4425
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 4'10'' x 6'8 (1.47 x 2.03 m)
$$$$
Item no.: 4425

Antique zejwa Rug - # 6654
Type: ZEJWA
Size: 3'8'' x 5'5 (1.12 x 1.65 m)
$$$
Item no.: 6654

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 9642
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 4'5'' x 6'9 (1.35 x 2.06 m)
$$$$
Item no.: 9642

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 9643
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 4'8'' x 6'6 (1.42 x 1.98 m)
$$$$
Item no.: 9643

Antique karagashli Rug - # 5666
Type: KARAGASHLI
Size: 3'6'' x 6'2 (1.07 x 1.88 m)
$$$
Item no.: 5666

Antique kazak, eagle Rug - # 52538
Type: KAZAK, EAGLE
Size: 4'4'' x 6'1 (1.32 x 1.85 m)
$$$$
Item no.: 52538

Antique kazak, eagle Rug - # 52539
Type: KAZAK, EAGLE
Size: 4'6'' x 7'1 (1.37 x 2.16 m)
$$$$
Item no.: 52539

Antique shirvan Rug - # 52747
Type: SHIRVAN
Size: 3'4'' x 5'3 (1.02 x 1.6 m)
$$
Item no.: 52747

Antique karagashli Rug - # 5665
Type: KARAGASHLI
Size: 4'6'' x 5'10 (1.37 x 1.78 m)
$$$$
Item no.: 5665

Antique karagashli Rug - # 5102
Type: KARAGASHLI
Size: 3'10'' x 6'6 (1.17 x 1.98 m)
$$$
Item no.: 5102

Antique kuba Rug - # 8483
Type: KUBA
Size: 5'0'' x 6'3 (1.52 x 1.91 m)
$$$
Item no.: 8483

Antique shirvan Rug - # 8666
Type: SHIRVAN
Size: 3'10'' x 6'6 (1.17 x 1.98 m)
$$$
Item no.: 8666

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 4420
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 4'11'' x 6'9 (1.5 x 2.06 m)
$$$$
Item no.: 4420

Antique soumac Rug - # 7913
Type: SOUMAC
Size: 4'10'' x 6'6 (1.47 x 1.98 m)
$$$
Item no.: 7913

Antique seychour Rug - # 8724
Type: SEYCHOUR
Size: 3'7'' x 6'0 (1.09 x 1.83 m)
$$$$
Item no.: 8724

Antique shirvan Rug - # 7304
Type: SHIRVAN
Size: 4'1'' x 5'10 (1.24 x 1.78 m)
$$$
Item no.: 7304

Antique zakatala Rug - # 7699
Type: ZAKATALA
Size: 5'5'' x 6'7 (1.65 x 2.01 m)
$$$
Item no.: 7699