Search Results

VIEW:

215 Item(s) Found

 

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 8472
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 3'7'' x 4'0 (1.09 x 1.22 m)
$$
Item no.: 8472

Antique kazak Rug - # 7335
Type: KAZAK
Size: 3'0'' x 5'3 (0.91 x 1.6 m)
$$
Item no.: 7335

Antique kazak Rug - # 25000
Type: KAZAK
Size: 3'3'' x 5'2 (0.99 x 1.57 m)
$$
Item no.: 25000

Antique kazak Rug - # 7333
Type: KAZAK
Size: 2'10'' x 5'7 (0.86 x 1.7 m)
$$
Item no.: 7333

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 7559
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 3'10'' x 4'6 (1.17 x 1.37 m)
$$$
Item no.: 7559

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 7557
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 3'7'' x 4'10 (1.09 x 1.47 m)
$$$
Item no.: 7557

Antique kazak Rug - # 6600
Type: KAZAK
Size: 2'9'' x 5'0 (0.84 x 1.52 m)
$$
Item no.: 6600

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 7558
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 3'7'' x 4'7 (1.09 x 1.4 m)
$$$
Item no.: 7558

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 7712
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 3'7'' x 4'0 (1.09 x 1.22 m)
$$
Item no.: 7712

Antique kazak Rug - # 53370
Type: KAZAK
Size: 3'9'' x 5'4 (1.14 x 1.63 m)
$$
Item no.: 53370

Antique kazak, karachopt Rug - # 53583
Type: KAZAK, KARACHOPT
Size: 4'0'' x 5'1 (1.22 x 1.55 m)
$$
Item no.: 53583

Antique kazak Rug - # 54670
Type: KAZAK
Size: 3'2'' x 4'6 (0.97 x 1.37 m)
$$
Item no.: 54670

Antique kazak, fachralo Rug - # 55570
Type: KAZAK, FACHRALO
Size: 3'7'' x 4'2 (1.09 x 1.27 m)
$$
Item no.: 55570

Antique kazak Rug - # 8823
Type: KAZAK
Size: 4'7'' x 5'1 (1.4 x 1.55 m)
$$$
Item no.: 8823

Antique kazak Rug - # 6599
Type: KAZAK
Size: 3'6'' x 6'10 (1.07 x 2.08 m)
$$$
Item no.: 6599

Vintage kazak Rug - # 20068
Type: KAZAK
Size: 4'4'' x 7'0 (1.32 x 2.13 m)
$$
Item no.: 20068

Antique kazak Rug - # 7358
Type: KAZAK
Size: 3'3'' x 8'4 (0.99 x 2.54 m)
$$
Item no.: 7358

Antique kazak, bordjaloo Rug - # 2513
Type: KAZAK, BORDJALOO
Size: 4'3'' x 7'5 (1.3 x 2.26 m)
$$$
Item no.: 2513

Antique kazak Rug - # 4325
Type: KAZAK
Size: 3'3'' x 6'11 (0.99 x 2.11 m)
Clearance Price: $2000
Item no.: 4325

Antique kazak Rug - # 8470
Type: KAZAK
Size: 4'2'' x 7'4 (1.27 x 2.24 m)
$$
Item no.: 8470

Antique kazak Rug - # 3377
Type: KAZAK
Size: 3'5'' x 6'0 (1.04 x 1.83 m)
$$$
Item no.: 3377

Antique kazak Rug - # 8216
Type: KAZAK
Size: 4'10'' x 6'10 (1.47 x 2.08 m)
$$$
Item no.: 8216

Antique kazak, moghan Rug - # 8469
Type: KAZAK, MOGHAN
Size: 4'11'' x 5'9 (1.5 x 1.75 m)
$$
Item no.: 8469

Antique kazak Rug - # 40736
Type: KAZAK
Size: 3'9'' x 7'6 (1.14 x 2.29 m)
$$$$
Item no.: 40736